Styrelse och Kommittéer

 

STYRELSE

Ordförande

Namn - Jan Börjesson

Adress - Kyndelsgränd 4, 296 41 Åhus

E-post - jan.g.borjesson@icloud.com

Telefon - 073-6254474

Vice ordförande -Per Göransson

Kassör - Marie Thuresson

Sekreterare - Emma Karlsson Ekstrand

Ledamot - Åke Larsson
Ledamot - Lars Jönsson

Ledamot - Göran Wilhelmsson

Suppleant - Gitt Reuter

Suppleant - Jörgen Svensson

Suppleant - Mats-Ola Åkesson

Suppleant - Margareta Tammas

Adjungerad - Ulf Weinsjö
Adjungerad - Mats Olin


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Batterichef - Åke Larsson

Säkerhetsansvarig - Per Göransson, Christian Weibull

Materialansvarig - Lars Jönsson

Hubertus kommitteen - Göran Wilhelmsson sammankallande, Mats Olin, Kenneth Welin, Jörgen Andersson, Marie Thuresson och Lars Jönsson

Förplägnadsgruppen - Wiveka Olin och Gitt Reuter

PR kommitteen -  Ulf Weinsjö ordf, Gitt Reuter och Jan Börjesson

Spannchef och utbildningsansvariga - Göran Wilhelmsson och Emma Ekstrand

Kommitteen för Gunnar Perssons vpr - Ulf Weinsjö ordf, Lars Jönsson, Kenneth Welin och Per Göransson

Valberedning - Ulf Weinsjö ordf, Emma Ekstrand och Gitt Reuter

Representant till Riksförbundet - Åke Larsson


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakta styrelsen