2021 04 02 - 03 Ryttare som förgyller Art Queen på A3:s gamla kasern
2021 06 22 Årsmöte i Norra Åsum
2021 09 04 Standarförare och standarvakt på Wendistdagen i Kristianstad
2021 09 07 Träning i Norra Åsum.
2021 09 14 Träning i Norra Åsum
2021 09 25 Öppet hus i Norra Åsum med Kanonspannet och hästskjuts.
2021 10 10 Materialvård och prat om Hubertusjakten.
2021 10 30 Hubertusjakt på Rinkabyfältet.
2021 12 04 Sankta Barbara.
2021 12 18 Julbubuffe´.