Tränings och aktivitetsprogram Wendes Ridande Batteri 2018. 

Fastställda aktiviteter/uppvisningar i fetstil.

 Vi träffas annandag påsk, måndagen den 2 april kl. 16 för årets första träning. Emma och Göran tar hand om oss och vi kommer även att diskutera och besluta om kommande tider, platser och innehåll i träningar. För att denna första träning skall bli maximal ber jag alla att meddela Emma eller Göran om ni kommer eller inte och om det i förekommande fall är med eller utan häst.
Vi gör om föregående års ”kick off” hos Gitt och mig som inledde säsongen till en ”kick on” hos oss där vi följer upp första träningen med en förhoppningsvis traditionell utflykt. Vi träffas lördagen den 7 april på V. Nyrups gård vid halv tolv tiden i lagom tid så att hästarna kan stallas in och vi vara klara för att äta gulaschsoppa vid 12. Efter lunchen gör vi i ordning hästarna för en cirka 1,5 mil lång rid- och körutflykt som startar när alla är klara. Vi kommer att skritta och trava i lugnt tempo så hästarna får en lugn start på säsongen och så att vi alla kan njuta av mellanskånes natur där den är som bäst. Någon älgsafari som det blev i fjor kan jag inte garantera. När vi är tillbaka finns det boxplatser för hästarna där de kan stå medan vi umgås eller så kan de stå där hela naten för dem som vill sova över och göra ett träningspass eller utflykt på söndagen. Förtäring och sovplatser kommer att finnas. Vi beslutar på träningen den 2/4 om vi skall ha en organiserad träning på söndagen eller något annat kul. Förplägnadsgruppen ordnar mat och dryck (även till hästarna) så ta bara med det goda humöret och ev sovsäck. Alla som kommer hit och vill vara med på utflykten bör kunna vara det (medlemmar har företräde) och därför bör de som kan köra med vagn och ta med passagerare göra detta. Tala med mig så jag kan hjälpa till med att få hit vagnar. Bjud gärna med andra vänner/hästägare som betalar 100 kr för utflykt och grill eller 150 kr för medlemsavgift och får då resten gratis.
 
Årets agenda ser i skrivande stund ut så här:
 
2 april kl. 16:00 träning i N. Åsum. Ansvariga Emma och Göran.
 
7-8 april kl. 12:00 ”kick on” (se ovan) i V. Nyrup. Ansvariga Gitt och Åke.
 
17 april kl. 09:00 i N. Åsum. 4 pers. att packa kort i Wendisten. Ansvarig Ulf

29 april kl. 10:00 träning i N. Åsum. Ansvarig Emma.
 
5 maj Kanonspannet på reg. dag P7 Revinge. Ansvarig Ulf.
     Vi som deltager träffas i Revinge kl 9:15 på samma plats som i fjol (norr om genomfartsvägen) med inkörning genom västra porten. Urlastning av hästar får ej ske förrän vi kollat upp så att försvarets helikoptrar har landat (skall landa 09:00). Vi skall vara förspända för avmarsch kl. 10:15 så att vi är klara vid bindsträck i bivacken 10:40. Då skall även Ulf med standaret vara på plats vid öppningsceremonin. Öppningsceremoni 11:00 - 11:30. Vi har vår uppvisning enligt intränat program med två salutskott 12:15 - 12:30 där Ulf är speaker. Bivacken lämnas senast 15:00.

19 maj Kanonspannet med på Kulturnatten Kristianstad. Ansvariga Åke och Ulf.
      Vi träffas vid Sommarro kl.09:30 och gör upp bivack likt tidigare år.
Kl. 11:00 lämnar vi med Kanonspannet för parad via Nya Boulevarden, Tivolibadsgatan (Förlängningen av Nya  Boulevarden) och in i Tivoliparken nära ån där vi skjuter ett skott. Återvägen går via Tivolibadsgatan, Nya Boulevarden, Ö Storgatan, Tivoligatan, Ö Boulevarden och åter Sommarro.
Kl. 13:00 och 15:00 kör Kannonspannet parad genom staden tillsammans med Kristianstad Hemvärnsmusikkår. Marschväg: Sommarro, Nya Boulevarden, Ö Storgatan, Tivoligatan, Ö Boulevarden. Kort stando i höjd med Lilla Torg. Vid det sista tillfället avslutning på Stora Torg med Tapto mellan kl 1540-1555.
Bivacken bryts kl. 18:00 för hemfärd.
 
11-12 augusti vagnparad och åkning efter häst i N Åsum. Ansvarig Ulf.
 
8 sept. Kanonspannet på Wendistdagen med kransnedläggning. Ansvarig Åke.
 
6 oktober Kanonspannet med på Öppet hus i N.Åsum. Ansvarig Ulf.
 
3 november hubertusjakt på Rinkabyfältet. Ansvarig Mats.
 
1 dec. St. Barbara på Kronohuset i Kristianstad. Ansvarig Wendistföreningen