Filmvisning i N. Åsum.

-Filmvisning i N Åsum den 26 augusti kl 19:00. Vi kommer att visa filmen om Kristianstads 400 år ”Kärlek och makt under 400 år” där vi medverkat i olika scener. Alla medlemmar är inbjudna. Kaffe serveras och detaljerna kring Wendisdagen diskuteras. Anmälan till ÅkeLarsson senast den 25:e.

Wendistdagen i Kristianstad den 6 september.

Hubertusjakten den 18 oktober.