Tränings och aktivitetsprogram Wendes Ridande Batteri 2019. 

Fastställda aktiviteter/uppvisningar i fetstil.

18 maj.
Hej alla. 
Nu när vi mer eller mindre tränar året runt kan vi inte tala om en ”kick off” eller ”kick on” för Wendes Ridande Batteri. Vi kan däremot hålla på traditionen och göra en vårutflykt med våra hästar i skogarna runt Nyrup.
Vi träffas lördagen den 18 maj på V. Nyrups gård vid tio tiden för en förmiddagsfika med kaffe och fralla (tillhandahålles). Efter fikat gör vi i ordning hästarna för en cirka 1,2 mil lång rid- och körutflykt som startar när alla är klara vilket bör vara vid elva tiden. Vi kommer att skritta och trava i lugnt tempo så att vi alla kan njuta av natur, vår och hästdoft på ett säkert sätt. När vi är tillbaka äter vi gulaschsoppa (tillhandahålles) med eftersnack och samkväm. Det finns avspolningsmöjlighet och boxplats för hästarna om så önskas. Alla som kommer och vill vara med på utflykten bör kunna åka med (medlemmar har företräde) och därför bör de som kan köra med vagn och ta med passagerare göra detta. Tala med mig så kan jag hjälpa till med att få hit vagnar. Bjud gärna med andra vänner/hästägare som betalar 100 kr för utflykt och förplägnad eller 150 kr för medlemsavgift och får då resten gratis. För att underlätta organisation och förplägnad är jag tacksam om ni anmäler till mig senast den 15 maj på telefon 070-6868163 om ni kommer och om ni kör, tar med passagerare, rider eller vill åka med i vagn. Välkomna. 
Åke Larsson 
Bat chef.

25 maj.
Kulturnatten 25 maj 2019
Parkering för hästtransporter 10 platser mitt för Sommarro parken vid Bastion Konungen samt motsvarande platser tvärs över gatan.
Vatten i Sommarro parken.
Tider den 25 maj
kl 1100 avmarsch från Sommaro parken längs kanalen-Nya Boulevarden-
Västra Storgatan-Döbelnsgatan- , kort stopp för
presentation av spannet under 5 minuter-fortsätter längs Östra Storgatan-Nya Bolevarden-längs kanalen till Sommarro parken.
Kl 1300 avmarsch från Sommaro parken längs kanalen-Nya Boulevarden-
Tivolibadsgatan till Söder Vattenrikebron. Gruppering av pjäs samt skjutning två skott. Återfärd Tivoligatan-Nya Boulevarden-Västra Storgatan-Döbelnsgatan- kort stopp för presentation-fortsätter Östra Storgatan-Nya Boulevarden- till Sommarro parken.
Avfärd från Sommarro kl 1500.
Säkerhet:
Hästarna på bindstreck med avspärrning bakom hästarna.
Övrigt:
Lunch genom egen försorg

Ulf Weinsjö
Divisionschef


30 maj.
Regementets dag P7 i Revinge
Underlag för Wendes Ridande Batteri den 30 maj 2019
Platser: 
Avlastning av hästarna skall ske inne på motorområdets Ö del precis som tidigare.
Infart sker ifrån den sk  Mackagrinden i V delen av motorområdet precis som i fjol.
När vi lämnar motorområdet sker det genom grinden i Ö delen av motorområdet.
Vi kommer att gruppera i Officersparken N om officersmässen vilken ligger i andra ändan av
den byggnadsrad som vi grupperade vid i fjol. Hästarna kommer att stå på bindstreck.
Tider:
Insläpp till Mackagrinden sker av vakt mellan kl 0900-1000
Utsläpp genom grinden i Ö delaen av motorområdet sker mellan kl 1030-1100
Insläpp genom ovanstående grind sker mellan kl 1500-1530
Skulle den vara stängd eller problem med att komma in ring 046/368400 så når ni vakten.
Meddela att Ni tillhör Wendes Ridande Artilleri och skall uppträda på Regementets dag.
Programtider:
kl 1045 sker avlämning vid ceremoniplatsen och då skall vårt standar vara med till fots.
kl 1200-1215 genomför spannet sin förevisning. Efter vår förevisning kommer P7 fordons-
        avdelning att uppträda och samråd har skett med dessa att inte starta upp             förrän vi är tillbaka.
kl 1320     genomförs en flyguppvisning med höga ljudnivåer.
kl 1330     genomförs en stridsförevisning med skjutning med 40 mm kanoner (högt ljud)
kl 1450    Avmarsch till grinden i Ö delan av motorområdet.
Säkerhet:
Förutom bindstreck att binda upp hästarna vid skall avspärrning ske bakom hästarna 
så att inga kan komma åt dessa bakifrån.
De höga ljudnivåerna mellan kl 1330-1415 gör att vi bör överväga hörselskydd för hästarna, personal skall finns vid dessa under hela denna tiden.
Säkerhetsansvarig skall utses av de som hanterar kanonen. Två skott skall skjutas.
Övrigt:
Matkuponger utdelas vid bivacken för lunchen.
Toalett skall utnyttjas vid idrottshallen, stora byggnaden Ö om bivacken.
Vatten för hästarna finns framdraget till bivacken
Kärl för hästavgaser finnes på plats
Ulf Weinsjö är speaker under förevisningen och har till sin hjälp en trumpetare som spelar
olika signaler när spannet gör halt, bröstar av, skjuter, bröstar upp och ger sig av i trav.

Ulf Weinsjö
Divisionschef

7 till 9 juni.
Hej alla, här kommer program samt deltagare och uppgifter som bilagor. Vi som åker upp på fredagen försöker vara där så vi har bivacken klar så vi kan grilla vid 7-tiden. Emma och jag tar med vildsvinskorv för grillning på fredagkvällen. Vill ni grilla annat då eller på annan tid så ta med själv. Väl möt i Eksjö.
Åke Larsson
Batt chef


Inbjudan till Huasardagar i Eksjö 7-9 Juni
 
Program
Fredag
Kl 1900 Enklare samkväm i/vid föreningens lokal på Ränneslätt egen medförd mat/Grillning
 
Lördag
                             Klädsel under dagen föreningsklädsel
Kl 1000 uppsuttet för gemensam träning på Ränneslätt
 
Ca kl 1200 Lunch på Ränneslätt
 
Ca kl 1300 träningspass nr 2
 
Kl 1800 Husarbal
                             Klädsel Uniform /kostym
Söndag
Kl 1000- 1130 Husarkaffe vid husartorpet
Kl 1200 Uppsuttna Ing 2 parkering Klädsel: uniform
Kl 1300 Kyrkparad med korum på Stora Torget. Klädsel: uniform
Kostnad
Husarbal 175 kr
Meetingavgift 160 kr
Endast lunch 60kr
                     
Anmälan
Anmälan kan göras t.o.m. den 27 Maj till Rolf Berggren 0703-750434. Mail rolf.berggren@mil.se Anmälan är bindande efter 27 maj.
 
Välkomna önskar
Föreningen Smålands Husarer
Ordförande
Rolf Berggren

10 och 11 augusti.
Kommande helg ordnar WMF, Artillerimuseet och deras intresseföreningar aktiviteter i N.Åsum. Se bifogat program.
Vi skall köra med häst och vagn och ordna med ridning för barn. Körning kommer att ledas av Åke och ridningen av Christian.
Alla medlemmar i Wendes ridande är välkomna att följa programmet och kanske medverka i våra aktiviteter på lämpligt sätt.
Vi vill gärna nå fler intresserade som kan komma med i vår förening varför vi alla kan ta kontakt med andra besökande och berätta om vad vi gör.
Informationsmateriel kommer att finnas att dela ut och du kan gärna bära vår föreningsklädsel.

PROGRAM
Jubileumsdagar 2019 den 10-11 Augusti     
Kl 1000    Grindarna öppnas
Kl 1100    Skydivers landar
Kl 1115    Linflyguppvisning Snobbens modellflygklubb
Kl 1130    Förevisning gruppering Haub 77
Kl 1200    Invigningsceremoni + salutskjutning av salutavd
Kl 1300    Fordonsparad 50-tals personbilar
Kl 1400    Linflyguppvisning Snobbens modellflygklubb
Kl 1415    Fordonsuppvisning äldre militärfordon
        Övriga aktiviteter
Ridning och vagnsåkning    med Wendes Ridande Batteri
Terrängåkning med Wendes Fordonsavdelning
Överskottsförsäljning av Wendes Militärhistoriska Förening
Bågskytte av Bromölla Bågskytteklubb
Matförsäljning av Wendes Trossbatteri


7 september.
Batteriorder inför regementets högtidsdag 7 september 2019
I år är det 225 år sedan Wendes artilleriregemente organiserades i Kristianstad år 1794. På lördag den 7 september firar regementets kamratförening Wendistföreningen detta på den s.k. Wendistdagen då vi likt tidigare år medverkar vid deras ceremoni med vårt spann.  
I år gör vi det liksom förra året under parollen VAKTPARADEN ÅTERUPPSTÅR vilket innebär att vi rider i en parad tillsammans med Kristianstads hemvärnsmusikkår genom gamla stan.
Samling Östra kasern kl 11:30 Avlastning, förberedelser, putsning och borstning. Gäller såväl uniformer, som hästar och utrustning. 
Kl 12:45 skall spannet vara klart för avgång och provköras.
Ca 13:15 avgång mot St Torg, Färdvägen blir Norrtullsvägen förbi N. Kasern, Västra Storgatan förbi kyrkan till Stora Torg där vi gör halt och möter musikkåren.  
Kl 13:30 spelar musikkåren några stycken och sedan marscherar vi tillsammans längs Västra Storgatan till Lilla Torg där musikkåren konserterar och vi om möjligt kan presentera oss. Därefter går vi till baka till Stora Torg via Östra Storgatan. 
Kl 14:00 Är vi uppställda där för att tillsammans med Wendistföreningen och musikkåren marschera till N. Kasern och ställa upp bakom minnesstenen för kransnedläggningen. Ryttaren i täten rider som chef och lämnar av till Wendistföreningen på anmodan.
Efter ceremonin tågar vi tillbaka Norrtullsvägen till Ö. Kasern för avrustning.
Göran Wilhelmsson är spannchef
Ta med fika. Viktigt med städpatrull. 
Christian Weibull
Vaktparadsansvarig  


25 september.
Vid eftersnacket i lördags vid Östra kasern bestämdes att vi skall ha ett allmänt möte den 25 september i N.Åsum.
Vi har en del bollar i luften som vi måste ta ner på marken och passa runt i laget.
Några exempel:
Hur hantera filmerna från Kulturnatten?
Skall vi laga eller sälja eller hyra en flakvagn i fortsättningen?
Hemsidan är helt inaktuell – hur göra?
Vi behöver bli fler aktiva både ryttare och hästar – Rekrytering?
Uniformer är en långsam process – läget?
Höstens program och träning under vinterhalvåret är också aktuellt
 
För att diskutera vad och hur och vem som skall göra något behöver vi träffas allesammans.
Alla är välkomna så att vi om möjligt kan samsas om Wendes ridandes framtid! - Hälsar er ordförande
Christian