Hubertusjakt 
på Rinkabyfältet
Lördagen den 31 oktober 2020

Vi kommer göra vissa förändringar under årets jakt på grund av rådande pandemi.
Vid fler än 50 anmälda ekipage delas jakten i två fält. Det första fältet startar kl 10.00 och kommer ridas som vår traditionella jakt med ett antal hinder och avslutas med ett upplopp. Det andra fältet startar kl 11.00 och rids i ett lite lugnare tempo och i en lite kortare bana med något färre hinder och utan upplopp. Här kommer även körekipagen att ingå.  Ange vid anmälan vilket fält ni önskar att rida i vid en eventuell delning. De första 50 anmälningarna med betalad anmälningsavgift har plats i första fältet. 
Banans längd, för första fältet, är ungefär 2 mil med 15-20 hinder. Hindren är byggda i två olika höjder med möjlighet att passera utan att hoppa, vilket även gör det möjligt för kuskar (i andra fältet) att köra banan. För den som önskar rida upploppet (i första fältet) och tävla om priset som vinnare av årets Hubertusjakt, samlar mastern upp fältet i två omgångar, en för hästar och en för ponnyer. 
 
Wendes artilleriregemente i Kristianstad sattes upp 1794 och drogs in 2000. Det var beridet fram till 1950- talet och värnade därför alltid om hästsport i olika former. På Rinkabyfältet reds både steeplechase och jakter. Flera ryttare var framgångsrika i fälttävlan och dressyr med bl a olympiska medaljer. 

Wendes Ridande Batteriet vill förvalta detta kulturarv
och kan för sextonde året i rad inbjuda till
Hubertusjakt på Rinkabyfältet för både ridande och
körande ekipage.

Plats:                    Rinkabyfältet, Rinkaby  (LAT N 55 59.200 LON E 14 16.580) Infart: Gälltoftavägen 22 (gps)
Samling:              Lördagen den 31 oktober 2020 klockan 09.30 för start klockan 10.00 för första fältet och klockan 10.30 för                                       start klockan 11.00 för andra fältet. Starten sker vid flaggstångshöjden. 
Följebilar:           För bilar i bilkaravanen uttages ingen avgift i år, vi håller distans till varandra.
Klädsel:                Militär personal i uniform. Övriga vårdad ridklädsel.
                                Deltagare i äldre militär uniform betalar halv startavgift.
                                HJÄLMTVÅNG! All ridning sker på egen risk och ansvar.
Pris:                       Jaktritten      200:-                         Efteranmälan      300:-     All betalning sker i förskott.
Anmälan:            Sista anmälningsdag fredagen den 23 oktober 2020 till Marie Thuresson,  marre.thuresson@gmail.com,
                                tfn 0709-226437 (Anmälan bekräftas) Uppge namn på ryttare, tfn nr, häst typ och vilken grupp ni                                vill rida i (vid ev delning i två fält).
Betalning:            Bankgiro 5862-0022, Wendes Ridande Batteri, senast den 23 oktober 2020.
 

Vi tackar för att du stannar hemma vid minsta symptom
Vi välkomnar ryttare och kuskar till årets jakt..

Wendes Ridande Batteri 
www.wendesridande.se