2015

Hitintills under året har vi haft årsmöte, filmvisning och Piratenafton.  Alla var välbesökta men Piratenaftonen lockade flest. Vi var 37 åhörare som med hjälp av Einar Larsson fick en målande och inlevelserik inblick i Piratens liv och leverne. Tack Einar för en mycket trevlig afton.

Närmast på programmet står nu en kurs i körning med häst i tre steg och som börjar med tömkörningskurs lördagen den 28 mars. Se bilagda kursinbjudan nedan och glöm ej att anmäla er till Emma. Steg två börjar den 11 april kl. 13:00. Är du inte anmäld men vill deltaqga så kontakta Ingvar Hansson tel. 0708918966

Träningar inför årets uppvisningar kommer att hållas söndagarna 5(inställd), 12, 19(ändrad till onsdag 15 kl. 18:30)och 26(ändrad till onsdag 22 kl. 18:30) april kl. 10:00. Extra träning är inlagd onsdagen den 29:e april kl. 18:30. Förhinder meddelas till Per Göransson tel. 0415-21394 eller 070-6881394.

Riksförbundet genomför en generalmönstring i Skillingaryd den 2-3 maj. Vår ambition är att medverka med Kanonspannet, kokvagnen och/eller trossvagnen.

Till kulturnatten i Kristianstad, ”Stadskärneträffen” fredagen den 22 maj har vi fått beviljat ett kulturbidrag för att vi har: ”Ett 6-spann (Sveriges enda) som uppträder längs Kristianstads gator, skjuter salut med mynningsladdad kanon och visar upp en hästbivack dit folk kan komma, se och lära vad det innebär att sela, köra och vårda hästar”. Vi träffas kl. 10:00 där vi får basen med bivack vid Sommarro på samma ställe som vi hade vid 400-års firandet. Första uppträdande är kl. 12:30 vid Kulturkvarteret. Sedan marsch genom staden via Ö Boulevarden, Tivoligatan, Storgatan, Stortorget, Västra Storgatan, Tivoligatan, Västra Vallgatan, Stortorget och tillbaka till Sommarro. Ca 15:00 ny marsch genom staden enigt tidigare men med salutskjutning kl. 16:00 på Stortorget. Därefter fortsätter marschen via Östra Boulevarden och Tivoligatan till Tivoliparkens södra del. Här inväntar vi Hemvärnets musikkår och kl. 17:00 marscherar vi efter dem genom Tivoliparken via Stortorget till Sommarro. En sista marsch genom staden med start kl. 18:30 via Östra Boulevarden, Tivoligatan, Storgatan, Stortorget och tillbaka till Sommarro innan vi bryter.

Öppet hus i N. Åsum är i år den 30 maj och där gör vi den traditionella uppvisningen kl. 12:00 med Kanonspannet.

Vi kommer att medverka på husardagarna i Eksjö 12-14 juni med Kanonspannet och amunitionsvagnen. Vi samlas i Eksjö på fredag kväll den 12 juni för att inkvartera oss och ha en trevlig kväll tillsammans. Det blir uppvisning på lördagen och medverkan i den stora kyrkoparaden på söndagen innan hemfärd. Samordning av transporterna kommer att göras.

Träningar kommer att hållas i N. Åsum den 12 och 27 augusti kl. 18:00. Alla är välkommna dit, med eller utan häst

Wendistdagen i Kristianstad är i år den 5 september och allt tyder på att vi skall medverka enligt tidigare år.

Hubertusjakten är i år bestämd till den 17 oktober och iordningställande av banan mm kommer troligen att bli helgen före.

De som inte betalt medlemsavgiften för 2015 (150 kr) ombedes att snarast göra detta till BG 5862-0022 Wendes Rid Div 12:e batt.

 

                                                                                                                  Bilaga

INBJUDAN TILL KURS I KÖRNING MED HÄST I KRISTIANSTAD

Wendes Ridande Batteri bevarar traditionen från det hästanspända artilleriet och kan idag visa upp landets enda levande kanonsexspann. Vi söker nu flera aktiva hästägare till föreningen och tror att det finns hästägare och ryttare som förutom ridning också är intresserade av att pröva och lära sig hur körning går till.

Körning med häst är för många en ganska okänd hantering – du har säkert sett olika hästekipage men hur får man till det? Hur gör du om du skulle vilja pröva?   Vad skall man tänka på? Vilka kan det här?

Vi inbjuder intresserade hästägare till ett program i Körning med följande steg:

Steg 1                INTRODUKTION TILL KURS I KÖRNING MED HÄST

Fyrspannskusken Axel Olin berättar om grunderna för körning och visar sitt fyrspannsekipage i aktion. Föreningen Wendes Ridande Batteri informerar.
Tid                      Lör 28 mars, lördag 1300 – 1600.  
Plats                    Kristianstads ridsällskaps ridhus, Klabbarpsgården, 29162                             Kristianstad, mellan Vä och N. Åsum.
Program              Grunder för körning, något om inkörning, selar, spanntyper, fordon
Anmälan             Till Emma Ekstrand prosit85@hotmail.com el 070-2174334
Kursledare för dagen Axel Olin.
Övrigt                 Föreningen bjuder på förfriskningar
Pris                     50kr
Efter Steg 1 Introduktion till körning är de som är intresserade och vill gå vidare välkomna att anmäla sig till Steg 2 och pröva och lära sig TÖMKÖRNING och om det är lämpligt ta med egen häst till detta efter samråd med kursledningen.

 
Steg 2               KURS I KÖRNING MED HÄST – TÖMKÖRNING

Tid                     April.
Plats                   Kristianstads ridsällskaps ridhus, Klabbarpsgården, 291 62                            Kristianstad, mellan Vä och N. Åsum.
Program             Praktisk tömkörning, något om inkörning, utrustning, selar och                            hjälpmedel
Anmälan            Till Emma Ektrand
Kursledare         Ingvar Hansson, Mats Olin, Per Göransson m fl
Övrigt                Anmälningsavgift 100:-, föreningen bjuder på förfriskningar och visar                            delar av kanonsexspannet
Du har nu fått pröva tömkörning och fått veta hur du kan gå vidare och lära dig och din häst mera om körning. Du är välkommen att fortsätta Körkursen med tömkörning med hjälp från Wendes kuskar och gå vidare med inkörning av din häst.

 
Steg 3               KURS I KÖRNING MED HÄST –  fortsatt TÖMKÖRNING och                          INKÖRNING

Tid                     Lördag/söndag i april
Plats                   Kristianstads ridsällskaps ridhus, Klabbarpsgården, 291 62                            Kristianstad, mellan Vä och N Åsum.
Program             Praktisk tömkörning och grunderna för inkörning
Anmälan            Till Emma Ekstrand
Kursledare         Ingvar Hansson, Mats Olin, Per Göransson m fl
Övrigt                Anmälningsavgift ?100:- Föreningen bjuder på förfriskningar

                           Egna hästar tas med efter samråd med kursledningen.