Stadgar för Wendes Ridande Batteri(Ändrad och fastställd 2013 01 30)