WENDES RIDANDE BATTERI, WRB, visar här upp sitt kanonsexspann från WENDES ARTILLERIREGEMENTE, A 3 i Kristianstad, 1794 – 2000. Kanonerna var hästanspända fram till slutet av 1940-talet. Föreningen WRB vill värna om traditionerna från det anspända artilleriet med köruppvisningar och saluter. Kanonspannet är det enda i landet. 
Vi är en militärkulturhistorisk förening av entusiaster som verkar för att väcka intresse för och bevara artilleriets hästrelaterade traditioner. Det gör vi genom körträning, uppvisningar, körutbildning samt arrangerande av den årliga stora Hubertusjakten på Rinkabyfältet. Våra träningar sker vanligen vid Artillerimuseets anläggning i Norra Åsum söder om Kristianstad där vi har våra selar, kanon och andra hästfordon. 
Vårt kanonsexspann består av sex beridna hästar som drar en föreställare med upphakad kanon. På föreställaren sitter kanonbetjäningen tre personer. Framför spannet rider chef, standarförare med standarvakt. I gamla tider ingick också en trumpetare som signalgivare till batteriets kanoner. Batteriet visar ibland upp ammunitions- och trossvagnar som då körs från kuskbock. Kanonen är en 8 cm kanon modell 1863 vilken är den sista mynningsladdade kanonen för fältartilleriet. 
Vi äger själva våra hästar och de flesta är nordsvenskar vilket var vanligt i det gamla artilleriet även om också halvblodshästar förekom där. Många av oss har stort hästkunnande och vi hjälps åt att utbilda hästarna, som är i olika utbildningstadier, i den takt som respektive ägare önskar. Allt sker under gemytliga former och med fikapaus och eftersnack som självklara inslag. 
Är du historieintresserad ryttare, kusk eller hästägare kan Du med oss vara med om att till häst levandegöra historien. Välkommen att kontakta oss.
Christian Weibull Ordf. 0707-825899    Åke Larsson Batterichef. 0706-868163 
www.wendesridande.se