Historik

Wendes har varit ett viktigt och ärorikt regemente för Sverige och inte minst Kristianstad. Kristianstad har ibland kallats för hästarnas stad.

Över 700 artillerihästar fanns som mest hos Wendes. Därtill kom inhyrda hästar. Wendes var på den tiden världens största artilleriregemente.

Ridande artilleriet fanns officiellt fram till 1927, därefter som åkande artilleri och först 1943 var på allvar motoriseringen genomförd.

 

Till Wendes 200-års jubileum 1994 sattes ett autentiskt pjässpann med 6 hästar upp vilket rönte stor uppskattning både bland "gamla" artillerister och övriga Kristianstadsbor.

Uppskattningen resulterade i att Wendes Militärhistoriska Förening under ledning av major Lave Olsson, Kapten Nils-Gunnar Tuvesson och Landshövding Einar Larsson bildade en speciell hästavdelning för att bevara traditionen med anspända pjässpann. Uppdraget för att bevara kulturarvet gick till Hans-Bertil Hansson, batterichef.

 

Sedan starten har hästavdelningen deltagit i en mängd uppvisningar, nämnas kan Wismar i Tyskland, Ljungbyheds flygjubileum, Flyinge, Östra Skånes Järnvägars jubileum, ryttartävlingar i Falsterbo, Kristianstadsdagarna, Ystad Tatto, Trelleborgs 750-årsjubileum, Hovdala 500-årsjubileum, Skillingaryd m.fl.

Personal i spannet uppträder i uniform m/39 eller m/ä från slutet av 1800-talet.

 

Ridande batteriet har under året utvecklats och har bestått som mest av 2 st 6-spann för pjäser, 1 ammunitionsspann, standarförare, spejare, trossvagn och kokvagn. Då allt är förspänt deltager ungefär 25 hästar. Hästarna ägs av medlemmarna och all verksamhet inom hästavdelningen är ideel. Kostnader för transport av hästar och materiel är däremot betungande.

Det stora intresset för hästar och dess traditioner har också resulterat i att Wendes varje höst arrangerar en Hubertusjakt enligt gamla traditioner på Rinkabyfältet. Denna jakt har på något år blivit en av Sveriges största med ett startfält på långt mer än 150 deltagare.